6. 4. 2020  6:46 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikačné číslo: 3546
Univerzitný e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Autor: Ing. arch. David Šandrik
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Abstrakt:Tému Garni Hotel som si vybral pre obsah zadania, ktorý som nemal možnosť ešte riešiť na ateliérovej tvorbe. Zaujala ma aj lokalita (centrum mesta Bratislavy), ktorá ma vyzvala k inému riešeniu ako som bol zvyknutý na ostatných ateliéroch. Mojou úlohou bolo väčšie rešpektovanie okolitých objektov a prísne dodržiavanie regulatív. Zo zadania vyplynulo, že je potrebné vytvoriť atraktívne prostredie pre turistov (hotel), a zároveň dotvoriť a udržať charakteristiku oblasti (komerčná vybavenosť). Najťažšie bolo navrhnutie parteru a prvých dvoch nadzemných podlaží. Prístup do objektu je možný len zo Severnej strany a taktiež Severná strana je najviac exponovaná oku zákazníka. Úlohou bolo vytvoriť kompaktné prvé podlažie, ktoré bude funkčne slúžiť nie len zákazníkom ale aj prevádzke samotnej. Vyššie podlažia som zvolil podľa evidentného riešenia. Slnečné svetlo je možné dopraviť do objektu len zo Severnej a Južnej strany. Celý objekt združujú vertikálne komunikácie, čo predstavujú dva výťahy a jedno požiarne schodisko. Jeden výťah slúži ako doprava pre zákazníkov a druhý pre obsluhu hotela a služieb. Výťah pre personál je kompletne fyzicky odizolovaný od zákazníckej prevádzky, čím som vylúčil nechcené strety personálu a zákazníkov. Pri výtvarnom riešení som nemyslel len na exteriér objektu, ale zvažoval som ako bude pôsobiť interiér reprezentačných priestorov a priestorov izieb. Fasádu exponovanú do ulice som musel viacej zvýrazniť, aby upozornil na objekt. Z Južnej strany objekt pôsobí obyčajne. Nie je dôvod aby z Juhu na úkor finančných nákladov pôsobil zaujímavo. Úlohu som podľa vlastného uváženia zvládol. Zvládol som navrhnúť vhodné rozmiestnenie prevádzok po objekte. Z výtvarného a estetického hľadiska som rešpektoval okolie ale aj som podotkol výrazom fasády na objekt. Zadanie Garni Hotel mi prinieslo veľa nových skúseností.
Kľúčové slová:Hotek, Dunajská, Garni Hotel

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene