May 29, 2020   6:48 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
Lesson
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Written by (author):
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Summary:
Súhrn Témou mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu Garnihotela*** na Dunajskej ulici v Bratislave. Práca sa zaoberá vypracovaním komplexného architektonického projektu, ktorý spĺňa základné požiadavky a záväzné nariadenia vyplývajúce z regulatív územného plánu. Celkovému návrhu predchádza teoretická príprava a štúdium o danej lokalite. Po nadobudnutí potrebných poznatkov som vypracovala konečný návrh hotela, ktorý postupne prechádza do prehlbujúcej dokumentácie. Problematika riešenia sa sa javí ako náročná, no súčasne je výzvou do vytvorenia kvalitného návrhu, v ktorom sa dá uplatniť vlastná kreativita. Výsledné riešenie ponúka moderný návrh hotela v centrálnej mestskej časti, ktorá je plná obmedzení v zmysle územného plánu. Podstatou mojej práce bolo vytvoriť atraktívne prostredie hotela a vhodné funkčné a estetické riešenie celkovej architektúry.
Key words:projekt, architektúra, hotel

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited