Jun 2, 2020   0:57 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Fire Station
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasičská stanica
Summary:
Zadaním bakalárskej práce je riešenie objektu Hasičskej stanice. Stanica je lokalizovaná v Bratislave, mestská časť Bratislava-Petržalka pri komunikácií prvej triedy Panónska. Cieľom zadania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pričom v priebehu riešenia sa postupne prechádza rôznymi úrovňami, od konceptu, cez štúdiu až po hotovú projektovú dokumentáciu. Projekt obsahuje urbanistické riešenie situácie s napojením na inžinierske siete, pôdorysy objektu, rezy objektu, pohľady, mierkové prehĺbenia, konštrukčné detaily a vizualizácie objektu. Pri navrhovaní som prihliadal hlavne na fakt že sa jedná o objekt určený na záchranu ľudského života. Do úvahy som bral najmä fakt že musí byť funkčný, poskytovať jeho budúcim užívateľom prehľadné a účelové prostredie. Vyhýbal som sa exibíciam, keďže objekt slúži najmä ľuďom. Veľmi dôležité je napojenie ku garážam objektu, výjazd jednotky musí byť do jednej minúty od ohlásenia, preto som dbal najmä na prístup do tohto priestoru z rôznych častí budovy. Idea sa premietla do vzhľadu budovy, ktorý tento zámer potvrdzuje jednoduchou kompozíciou a čistým tvarom.
Key words:hasičská, stanica, Panonska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited