Jun 1, 2020   11:50 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Pavillion of Music
Written by (author):
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pavilón hudby
Summary:
Úlohou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere, na Sabinovskej ulici, v mestskej časti Ružinov v Bratislave. V blízkom okolí sa nachádzajú bytové domy z východnej strany a reštaurácia zo severnej strany. Západ poskytuje výhľad na jazero, z čoho som vychádzala aj pri situovaní objektu na pozemok. Pri návrhu som rešpektovala okolitú zástavbu. Budova je dvojpodlažná, s hlavným vstupom zo západu a jedným podzemným podlažím, slúžiacim na parkovanie a umiestnenie technického zázemia budovy. Do podzemia sa vchádza rampou umiestnenou na východe pozemku. Priestor pred vstupom tvorí spevnená plocha, ktorá smeruje k jazeru a vyúsťuje do móla nad jazerom. Objekt plní dve hlavné funkcie, a to vzdelávaciu a kultúrno-oddychovú. Na prvom podlaží sa nachádza koncertná sála, určená žiakom ale aj širokej verejnosti, kaviareň a učebne, druhé podlažie tvoria prevažne učebne.
Key words:Pavilón, hudby, jazero

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited