21. 2. 2020  19:20 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikační číslo: 3546
Univerzitní e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Ing. arch. Dana Huráková
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Navrhovaný polyfunkčný bytový dom je situovaný v mestskej časti Rača- Krasňany. Toto zadanie som zvolila hlavne preto, že ma viac zaujíma výstavba v menšom merítku, s nízkou podlažnosťou, s väčšími odstupmi a hlavne prírodným, miestami až vidieckym charakterom danej lokality. Objekt je navrhovaný na parcele tvaru L, ktorá v súčastnosti slúži ako park, vymedzený ulicami Hubeného, Černockého a Cyprichova. Navrhovaný objekt hmotou dotvára uličnú líniu Černockéko ulice, tým uzatvára park do vnútra blokov. Hlavné vstupy do bytového domu a prenajímateľné priestory na 1 NP, ktoré sú využívané prevádzkami nerušivého charakteru, ako napr. kaderníctvo, administratívne priestory, malé nevýrobné prevádzky, kaviareň a podobne, sú prístupné "hlučnejšej" Černockéko ulice. Na opačnej južnej strane, sa fasáda viac otvára, ponúka väčšie preslnenie a výhľad do tichého parku. Architektúra hmotovo nadväzuje na existujúcu zástavbu Krasnian s dodržaním výškového limitu piatich nadzemných podlaží. Podzemné parkovanie je dimenzované podľa počtu bytov, s krytou jednopruhovou rampou ústiacou do ulice Cyprichova. V návrhu sa tiež počíta s parkoviskom na severnej časti pozemku, ktoré má slúžiť pre návštevníkov objektu. Na prízemí sú tri prenajímateľné priestory so zázemím a spoločenský priestor pre obyvateľov bytového domu. V objekte sa nachádza 13 priečne prevetrávaných bytov rôznych veľkostných kategórií, na posledných dvoch podlažiach sú tri nadštandardné mezonety s terasami. Materiálové riešenie fasády je jednoduché s striedme. Sú použité obkladové dosky Fundermax rozmeru 1300x350 lepené na nosnú konštrukciu, v troch farebných odtieňoch bielej - snehobiela (Snow White), lomená biela (Off White) a slonovinová (Ivory). V kontraste pôsobí zasklenie v tmavých okenných rámoch a zábradlia. Objekt nemá na seba pútať pozornosť, má sa skôr začleniť do okolitej zástavby a harmonizovať s okolím.
Klíčová slova:prenajímatený priestor, prevetrávaná fasáda, terasa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně