26. 2. 2020  21:27 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikačné číslo: 3546
Univerzitný e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Ing. arch. Dana Huráková
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Navrhovaný polyfunkčný bytový dom je situovaný v mestskej časti Rača- Krasňany. Toto zadanie som zvolila hlavne preto, že ma viac zaujíma výstavba v menšom merítku, s nízkou podlažnosťou, s väčšími odstupmi a hlavne prírodným, miestami až vidieckym charakterom danej lokality. Objekt je navrhovaný na parcele tvaru L, ktorá v súčastnosti slúži ako park, vymedzený ulicami Hubeného, Černockého a Cyprichova. Navrhovaný objekt hmotou dotvára uličnú líniu Černockéko ulice, tým uzatvára park do vnútra blokov. Hlavné vstupy do bytového domu a prenajímateľné priestory na 1 NP, ktoré sú využívané prevádzkami nerušivého charakteru, ako napr. kaderníctvo, administratívne priestory, malé nevýrobné prevádzky, kaviareň a podobne, sú prístupné "hlučnejšej" Černockéko ulice. Na opačnej južnej strane, sa fasáda viac otvára, ponúka väčšie preslnenie a výhľad do tichého parku. Architektúra hmotovo nadväzuje na existujúcu zástavbu Krasnian s dodržaním výškového limitu piatich nadzemných podlaží. Podzemné parkovanie je dimenzované podľa počtu bytov, s krytou jednopruhovou rampou ústiacou do ulice Cyprichova. V návrhu sa tiež počíta s parkoviskom na severnej časti pozemku, ktoré má slúžiť pre návštevníkov objektu. Na prízemí sú tri prenajímateľné priestory so zázemím a spoločenský priestor pre obyvateľov bytového domu. V objekte sa nachádza 13 priečne prevetrávaných bytov rôznych veľkostných kategórií, na posledných dvoch podlažiach sú tri nadštandardné mezonety s terasami. Materiálové riešenie fasády je jednoduché s striedme. Sú použité obkladové dosky Fundermax rozmeru 1300x350 lepené na nosnú konštrukciu, v troch farebných odtieňoch bielej - snehobiela (Snow White), lomená biela (Off White) a slonovinová (Ivory). V kontraste pôsobí zasklenie v tmavých okenných rámoch a zábradlia. Objekt nemá na seba pútať pozornosť, má sa skôr začleniť do okolitej zástavby a harmonizovať s okolím.
Kľúčové slová:prenajímatený priestor, prevetrávaná fasáda, terasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene