Jun 2, 2020   1:21 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Mixed Use Building
Written by (author):
Ing. arch. Dana Huráková
Department:
Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom
Summary:Navrhovaný polyfunkčný bytový dom je situovaný v mestskej časti Rača- Krasňany. Toto zadanie som zvolila hlavne preto, že ma viac zaujíma výstavba v menšom merítku, s nízkou podlažnosťou, s väčšími odstupmi a hlavne prírodným, miestami až vidieckym charakterom danej lokality. Objekt je navrhovaný na parcele tvaru L, ktorá v súčastnosti slúži ako park, vymedzený ulicami Hubeného, Černockého a Cyprichova. Navrhovaný objekt hmotou dotvára uličnú líniu Černockéko ulice, tým uzatvára park do vnútra blokov. Hlavné vstupy do bytového domu a prenajímateľné priestory na 1 NP, ktoré sú využívané prevádzkami nerušivého charakteru, ako napr. kaderníctvo, administratívne priestory, malé nevýrobné prevádzky, kaviareň a podobne, sú prístupné "hlučnejšej" Černockéko ulice. Na opačnej južnej strane, sa fasáda viac otvára, ponúka väčšie preslnenie a výhľad do tichého parku. Architektúra hmotovo nadväzuje na existujúcu zástavbu Krasnian s dodržaním výškového limitu piatich nadzemných podlaží. Podzemné parkovanie je dimenzované podľa počtu bytov, s krytou jednopruhovou rampou ústiacou do ulice Cyprichova. V návrhu sa tiež počíta s parkoviskom na severnej časti pozemku, ktoré má slúžiť pre návštevníkov objektu. Na prízemí sú tri prenajímateľné priestory so zázemím a spoločenský priestor pre obyvateľov bytového domu. V objekte sa nachádza 13 priečne prevetrávaných bytov rôznych veľkostných kategórií, na posledných dvoch podlažiach sú tri nadštandardné mezonety s terasami. Materiálové riešenie fasády je jednoduché s striedme. Sú použité obkladové dosky Fundermax rozmeru 1300x350 lepené na nosnú konštrukciu, v troch farebných odtieňoch bielej - snehobiela (Snow White), lomená biela (Off White) a slonovinová (Ivory). V kontraste pôsobí zasklenie v tmavých okenných rámoch a zábradlia. Objekt nemá na seba pútať pozornosť, má sa skôr začleniť do okolitej zástavby a harmonizovať s okolím.
Key words:
prenajímatený priestor, prevetrávaná fasáda, terasa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited