Jan 21, 2020   1:40 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building Bratislava Rača
Written by (author): Ing. arch. Michaela Jurčíková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Zadanou úlohou mojej bakalárskej práce je návrh polyfunkčného bytového domu v bratislavskej mestskej časti Krasňany na ulici Černockého. Navrhovaný objekt sa nachádza na medzi cestami Cyprichova, Hubenného a z tretej strany Černockého ulicou. Budovy v danej lokalite majú charakter štvorpodlažných bytových domov so sedlovou strechou usporiadane do skupinovej zástavby s vlastnými parkami. Problémom v danej lokalite bola statická doprava a nedostatok občianskej vybavenosti. Súčasne bolo naším cieľom vytvoriť park, ktorý by bol prístupný z ulice Cyprichova a tým pádom by bol oddelený od dvojprúdovej cesty, ktorou je Černockého. Tieto determinanty nám určili umiestnenie objektu na pozemok. Základným cieľom bolo nadviazať na stávajúcu typickú zástavbu pre túto oblasť, vytvoriť prostredie vhodné pre relax a regeneráciu a prispieť občianskou vybavenosťou k rozvoju tejto lokality. Kompozične sme nadviazali na ikonické domy, využili sme sedlovú strechu. Hmota objektu je jednoduchý kváder. Dispozícia sa otvára smerom do parku, na juhozápad. Na túto svetovú stranu sú orientované aj balkóny. Výrazným prvkom architektúry je oceľová konštrukcia, ktorá slúži ako nosná konštrukcia pre tieniace prvky. Na piatom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestranné terasy takisto orientované na juhozápad, do parku.
Key words:Polyfunkčný, bytový, dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited