Jan 20, 2020   10:28 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Music Pavilion
Written by (author): Ing. arch. Thomas Julian Ivanov
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pavilón hudby
Summary:Mojou témou bakalárskej práce bol Pavilón hudby -- lokalita Štrkovecké jazero v Bratislave. Daný priestor je špecifický svojou blízkosťou k brehu Štrkoveckého jazera. Riešený pozemok je v súčastnosti využívaný ako parkovisko, v budúcnosti má však tvoriť zelené plochy pre aktívny odpočinok. Lokalitný program projektu udával tri hlavné funkcie objektu: hudobná sála, škola hudobnej výuky, kaviareň. Môj návrh vychádza z konceptu radenia požadovaných funkcií do jedného bodu a na seba, preto sa výrazovým prvkom stala kocka, ktorá je osadená na južnej časti pozemku, rešpektujúc existujúce pešie ťahy. Pri danom riešení objektu sa otvára možnosť tvarovania verejného priestoru pre využitie na aktívny odpočinok v blízkosti jazera. Natočenie objektu rešpektuje existujúce radenie susediacej bytovej zástavby. Hlavným cieľom bolo vytvoriť na pozemku hmotný bod, do ktorého by sa orientovali požadované funkcie, a zároveň fungovali spolu a dopĺňali sa.
Key words:pavilón , hudba, štrkovec, kocka, biela

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited