Jun 2, 2020   0:56 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 

Contacts               Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Educational center STU
Written by (author):
Ing. arch. Tomáš Jopek
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Edukačné centrum STU
Summary:
V bakalárskom projekte sa snažím doplnit štruktúru akademického kampusu STU. Mojou témou je Edukacné centrum. Hlavným poslaním mojej práce je vytvorit študentom a nielen študentom kvalitnú pôdu pre vzdelávanie, kultúru a odpocinok. S týmto mottom riešim otázku súcasnej formy vzdelávania. Popri prísnych stavbách administratívy a školstva vytváram hmotu, ktorá reaguje na tok ludí. V koncepte prepájam formy vzdelávania a ubytovania a vytváram jeden celok, ktorý je umocnený priestorom pre zábavu, kultúru, oddych, ako nevyhnutným procesom pri vzdelávaní cloveka. Edukacné centrum umiestnuje na nárožie zadaného pozemku a opät uzatváram pôvodný mestský blok.
Key words:
edukačné, centrum, vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited