Jun 2, 2020   1:13 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Apartmants Technik
Written by (author):
Ing. arch. Juraj Fabrici
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Apartmány Technik
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bol návrh Apartmánov Technik situovaných v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto. Vymedzené územie sa nachádza pri stavebnej fakulte STU a pod Národnou bankou Slovenska na pozemku medzi ulicami Školská, Imricha Karvaša a Radlinského. V súčasnosti je to nevyužívaný priestor s náletovou zeleňou. Jedná sa o mierne svažité územie, kde výškový rozdiel medzi ulicami Slovanská a Radliského je cca 3,5m. Rozmer pozemku determinuje základný štvorcový tvar objektu, ktorý je otvorený na juhovýchodnú stranu. Koncepcia návrhu je stavaná tak, aby svojím výrazom a proporciami vhodne zapadla do okolitej zástavby do ktorej sa začleňuje. Projekt vychádza z daností terénu, odstupov od susediacich pozemkov, plochá strecha nadväzuje na terajšiu architektúru. Svojim umiestnením vytvára hlukovú a vizuálnu bariéru od rušnej komunikácie. V návrhu sa uvažuje s novostavbou Apartmánov Technik určených na prechodné ubytovanie pre študentov či návštevy STU spolu s nižšie zasadeným Edukačným centrom, ktoré delí od seba poloverejný priestor - platforma využívaná aj ako centrálny priestor diania pri konaní rozličných akcií a tiež átrium so zeleňou, ktoré slúži na oddychový priestor. Apartmány Technik sú riešené ako štvorpodlažný objekt a okrem študentských apartmánov ponúkajú, hotelové izby, prenajímateľné a konferenčné priestory, wllness & gym, kaviareň a jedáleň. K dispozícii je podzemné parkovisko, ktoré poskytuje 70 parkovacích miest. Súčasťou výstavby sú aj parkovacie státia v exteriéri, sadové úpravy s dostatkom zelene a osadenie parkovacích lavičiek. Typickou črtou komplexu je nápadná avšak zároveň jednoduchá architektúra.
Key words:jednoduchosť, hotel, polyfunkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited