21. 10. 2020  6:59 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikační číslo: 3546
Univerzitní e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 
Externí spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Edukačné centrum STU
Autor:
Ing. arch. Roland Čura
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Edukačné centrum STU
Abstrakt:
Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto na nároží ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska pokrytia všetkých aspektov, ktoré STU nezdružuje v rámci všetkých fakúlt. Umiestnenie objektu rešpektuje zástavbu širšieho okolia a zohľadňuje dôležité priehľady na pozemok, z čoho vyplynula základná hmotová koncepcia objektu. Objekt predstavuje jedna základná hmota, ktorá vytvára pôdorysný tvar dvoch vedľa seba uložených obĺžníkov. Navrhovaný objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie predstavuje podzemné parkovisko a nachádzajú sa tu potrebné miestnosti technického vybavenia budovy. Hlavný vstup do objektu je umiestnený zo severovýchodnej strany z nárožia ulíc Imricha Karvaša/Radlinského, vedľajší vstup je umiestnení na jednej líniovej osi so Stavebnou fakultou STU. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstupný foyer, aula č.1 a aula č.2, technická aula, kaviareň, šatne a toalety. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhované menšie a väčšie multimediálne učebne, skladové priestory, prednášková miestnosť a toalety. Na treťom nadzemnom podlaží sú väčšie a menšie študovne, spoločenská miestnosť, skladové priestory, toalety, miestnosť pre riaditeľa a sekretariát, kancelárske priestory. Na štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza pochôdzna, vegetačná strecha, ktorá slúži na oddych. Rovnako sa tam nachádza aj priestor slúžiaci na exhibície, študentský bar s výhľadom na strešný bazén ktorého účel je zber a recyklácia dažďovej vody. Zásobovanie objektu, vjazd do podzemných garáží a pohotovostné parkovacie státia sú koncipované na severovýchodnú stranu objektu z ulice Školská. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Klíčová slova:
projekt stavby, STU, edukačné centrum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně