Jun 2, 2020   7:23 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)

     
Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Educational center
Written by (author):
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačné centrum STU
Summary:
Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto na nároží ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska pokrytia všetkých aspektov, ktoré STU nezdružuje v rámci všetkých fakúlt. Umiestnenie objektu rešpektuje zástavbu širšieho okolia a zohľadňuje dôležité priehľady na pozemok, z čoho vyplynula základná hmotová koncepcia objektu. Objekt predstavuje jedna základná hmota, ktorá vytvára pôdorysný tvar dvoch vedľa seba uložených obĺžníkov. Navrhovaný objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie predstavuje podzemné parkovisko a nachádzajú sa tu potrebné miestnosti technického vybavenia budovy. Hlavný vstup do objektu je umiestnený zo severovýchodnej strany z nárožia ulíc Imricha Karvaša/Radlinského, vedľajší vstup je umiestnení na jednej líniovej osi so Stavebnou fakultou STU. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstupný foyer, aula č.1 a aula č.2, technická aula, kaviareň, šatne a toalety. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhované menšie a väčšie multimediálne učebne, skladové priestory, prednášková miestnosť a toalety. Na treťom nadzemnom podlaží sú väčšie a menšie študovne, spoločenská miestnosť, skladové priestory, toalety, miestnosť pre riaditeľa a sekretariát, kancelárske priestory. Na štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza pochôdzna, vegetačná strecha, ktorá slúži na oddych. Rovnako sa tam nachádza aj priestor slúžiaci na exhibície, študentský bar s výhľadom na strešný bazén ktorého účel je zber a recyklácia dažďovej vody. Zásobovanie objektu, vjazd do podzemných garáží a pohotovostné parkovacie státia sú koncipované na severovýchodnú stranu objektu z ulice Školská. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Key words:
projekt stavby, STU, edukačné centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited