10. 4. 2020  14:35 Igor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikačné číslo: 3546
Univerzitný e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Edukačné centrum STU
Autor: Ing. arch. Roland Čura
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Edukačné centrum STU
Abstrakt:Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto na nároží ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska pokrytia všetkých aspektov, ktoré STU nezdružuje v rámci všetkých fakúlt. Umiestnenie objektu rešpektuje zástavbu širšieho okolia a zohľadňuje dôležité priehľady na pozemok, z čoho vyplynula základná hmotová koncepcia objektu. Objekt predstavuje jedna základná hmota, ktorá vytvára pôdorysný tvar dvoch vedľa seba uložených obĺžníkov. Navrhovaný objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie predstavuje podzemné parkovisko a nachádzajú sa tu potrebné miestnosti technického vybavenia budovy. Hlavný vstup do objektu je umiestnený zo severovýchodnej strany z nárožia ulíc Imricha Karvaša/Radlinského, vedľajší vstup je umiestnení na jednej líniovej osi so Stavebnou fakultou STU. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstupný foyer, aula č.1 a aula č.2, technická aula, kaviareň, šatne a toalety. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhované menšie a väčšie multimediálne učebne, skladové priestory, prednášková miestnosť a toalety. Na treťom nadzemnom podlaží sú väčšie a menšie študovne, spoločenská miestnosť, skladové priestory, toalety, miestnosť pre riaditeľa a sekretariát, kancelárske priestory. Na štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza pochôdzna, vegetačná strecha, ktorá slúži na oddych. Rovnako sa tam nachádza aj priestor slúžiaci na exhibície, študentský bar s výhľadom na strešný bazén ktorého účel je zber a recyklácia dažďovej vody. Zásobovanie objektu, vjazd do podzemných garáží a pohotovostné parkovacie státia sú koncipované na severovýchodnú stranu objektu z ulice Školská. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Kľúčové slová:projekt stavby, STU, edukačné centrum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene