Jun 2, 2020   1:00 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Halfway house, Kremnica
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dom nádeje Kremnica
Summary:
Netradične znejúce zadanie, ktoré som neskôr v typológii identifikovala ako Dom na pol ceste / terminus technikus vyústilo jednak z rozhodnutia venovať sa v preddiplomovej a neskôr v diplomovej práci mestu, z ktorého pochádzam a jednak z potreby obohatiť toto mesto funkciou, ktorú je schopné zastať v stave, v akom sa reálne nachádza. Kremnica je mesto s veľkolepou minulosťou, o to menej optimistickou súčasnosťou a budúcnosťou. Cieľom diplomovej práce bolo pracovať s možnosťami, ktoré mesto a jeho očarujúce prostredie ponúka tentoraz mimo historického aspektu a sformulovať tak reálne možnosti využitia v tomto prípade opusteného miesta takmer uprostred lesov, kde kedysi fungovala materská škola. Nesnažila som sa ohúriť veľkolepým ambicióznym projektom, ale pravdivo vymedziť škálu riešení, ktoré by mohli byť situované práve na zvolenom pozemku. Prostredie je ideálne pre typologický druh sociálnych, alebo zdravotníckych zariadení. Lokalitný program, náplň objektu a ciele, ktoré má sledovať som si zvolila sama. Náplňou projektu bola orientácia na jedincov prechádzajúcich zložitým životným obdobím bližšie nešpecifikovanej príčiny, termínovane im poskytnúť ubytovanie spolu s možnosťou zárobku a tak ich pripraviť na ďalšiu existenciu. Následné opustenie zariadenia je teda momentom započatia novej éry tak, ako by som to želala aj samotnému mestu Kremnica, nachádzajúcom sa momentálne na pol ceste k zániku.
Key words:
pol, cesta, kremnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited