Oct 14, 2019   2:39 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dominik Macko, PhD.
Identification number: 35524
University e-mail: 2007260153 [at] stuba.sk
University e-mail: dominik.macko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zoltán Csengődy
Automatizované vyhodnotenie správnej konfigurácie sieťového zariadenia
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Erdelyi
Odhad dopadu riadenia výkonu na dynamickú spotrebu energie
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Gočal
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí s využitím časových kanálov
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Hatvani
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí zmenou parametrov komunikačného protokolu
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Jenis
Automatizácia špecifikácie riadenia výkonu systémového modelu v čase
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Jurika
Generovanie stavových automatov pre riadenie spotreby energie
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Juško
Automatizácia úprav textu vo formáte LaTeX
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kaňuch
Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip
April 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Krajča
Automatizácia špecifikácie riadenia výkonu v systémovom modeli
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Liďák
Odhad spotreby hardvéru z modelu systémovej úrovne
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Maron
Formálna verifikácia zjemnenej špecifikácie v jazyku HSSL
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karol Marso
Komunikácia vnorených systémov prostredníctvom Bluetooth Low Energy
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Paľove
Odhad spotreby digitálneho systému zo SystemC modelu
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Procházka
Generovanie diagnostickej komunikácie v IP sieťach
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Pullmann
Generovanie diagnostickej komunikácie v IP sieťach
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Pullmann
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou minimalizácie kolízií
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Rychvalský
Odhad dopadu riadenia výkonu na statickú spotrebu energie
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Siro
Syntéza špecifikácie riadenia spotreby energie hardvéru
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Šedivý
Generovanie testovacej komunikácie v IP sieťach
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Škuta
Automatizácia riadenia výkonu na platforme FPGA
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Tkáč
Kontrola ekvivalencie hardvérových návrhov pomocou matematickej logiky
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Alexander Valach
Využitie technológie LoRa v zdravotníckych zariadeniach Internetu vecí
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norbert Varga
Zabezpečené automatizované vyhodnotenie sieťovej konfigurácie
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress