Feb 26, 2020   9:23 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Identification number: 3552
University e-mail: peter.sugar [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)
Vice-dean - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Antala
Micromachining - State of the Art
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Balogh
Laser machining of metal matrix composites
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Bogár
Environmentálne a humánne aspekty technológie výroby súčiastok obrábaním
June 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Brimus
Laserové mikroobrábanie Cr-Ni austenitických ocelí
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ľuboš Buček
Vplyv technologických parametrov procesu rezania kvapalinovým lúčom na kvalitu obrobenej plochy
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Cejkovská
Laserom textúrované povrchy
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zsolt Czibor
Laserové leštenie povrchu
May 2023Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Daučo
Možnosti počítačovej podpory nanotechnológií
June 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Dócze
Laserové obrábanie keramických materiálov
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Drozd
Laserové technológie v obrábaní
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Duchoslav
Analysis of machining of the stainless steels
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Gendiar
Laser beam polishing
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hožváková
Moderné trendy v konštrukciách CNC obrábacích strojov
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hožváková
Návrh adaptácie CNC sústružníckeho stroja na operácie inkrementálneho tvárnenia
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Jadrný
Dokončovacie metódy obrábania založené na tlakovej plastickej deformácii
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Kalafut
Laser polishing of additive manufacture Ti surfaces
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Kolník
Podobnosť objektov a procesov strojárskej výroby
July 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Konečná
CAPP systémy v praxi
June 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denis Krajčovič
Laser machining
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Energetická náročnosť procesu obrábania
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lýdia Kršková
Laserové mikroobrábanie nástrojových ocelí
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kubovič
Vplyv výberu CNC pracovných cyklov frézovania a vŕtania na delamináciu pri obrábaní kompozitných materiálov s podporou ultrazvuku
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Ligo
Vplyv parametrov laserového mikroobrábania na intenzitu úberu materiálu a kvalitu obrobenej plochy
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Lobodáš
Laserom štruktúrované povrchy
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Barbora Ludrovcová
Štúdium interakcie laserového zväzku s materiálom obrobku v procese laserového mikroobrábania
May 2021Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Malíková
Laser beam machining of biocompatible powder metalurgy Ti compact
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Michalčík
Implementácia informačného systému technologickej prípravy výroby vo firme HB STEEL
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Stanislav Mikláš
Mikroobrábanie – analýza súčasného stavu
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Mikoláš, PhD.
Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Mikulička
Advanced manufacturing technology for biomedical applications
May 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Nečas
Laserové technológie v obrábaní
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Nečas
Laser polishing of Ti powder composites
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Pavlus
Laserom textúrované povrchy
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Pavlus
Laserové štruktúrovanie povrchu nástrojových ocelí
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Petrovič, PhD.
Vplyv vybraných technologických parametrov konvenčného tlačenia na rozmerovú a tvarovú presnosť výtvarkov z koróziivzdorných ocelí
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Popluhár
Využitie princípu podobnosti pri viackriteriálnej optimalizácii výberu reznej kvapaliny
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Richnák
Optimization of laser cutting parameters
April 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Sekyra
Využitie teórie fuzzy množín pri riešení vybraných optimalizačných úloh z oblasti technickej prípravy výroby
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Semelý
Počítačová simulácia procesov obrábania
June 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Sokolová
The analysis of laser machined surfaces
April 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Šelmeci
Analýza mechanizmov úberu materiálu v procese laserového mikroobrábania
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Vach
Laserom štruktúrované povrchy
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Vach
Laserové technológie v obrábaní
June 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Villaris
Návrh a výroba rovinných a zalomených plôch nanoobrábaním
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Zemko, PhD.
Vplyv inkrementálneho tvárnenia na exploatačné vlastnosti výtvarkov vyrobených tlačením
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
FtMBA
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress