Sep 21, 2020   2:39 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Richard Moravec
Identification number: 35787
University e-mail: richard.moravec [at] stuba.sk
 

          Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vulnerability and security in network IP
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Opponent:Ing. Peter Šedivý
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zraniteľnosť a bezpečnosť v sieťach IP
Summary:
Práca sa zaoberá útokmi, proti ktorým sú navrhované a testované opatrenia. Za použitia všeobecných bezpečnostných postupov sa snaží zabrániť neznámym útokom. Útoky v tejto práci sú analyzované a skúšané na nezabezpečenej sieti s mnohými nedostatkami a preto sú úspešné. Cieľom práce je systematicky zabrániť akýmkoľvek útokom, obzvlášť známym útokom na citlivej akademickej sieti. Útoky boli testované na malej časti siete a nezasahovali do funkčnosti živej sieti. Funkčné a otestované opatrenia sú pripravené na nasadenie na každej sieti. V závere každého útoku sú ukázané protiopatrenia s vysvetlením a záver práce je venovaný všeobecným bezpečnostným opatreniam, ktoré je nutné dodržať pri vytváraní dôveryhodnej siete.
Key words:zraniteľnosť v IP, útoky a zabezpečenie , bezpečnosť IP

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited