21. 9. 2020  15:02 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Richard Moravec
Identifikačné číslo: 35787
Univerzitný e-mail: richard.moravec [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zraniteľnosť a bezpečnosť v sieťach IP
Autor: Ing. Richard Moravec
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Šedivý
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zraniteľnosť a bezpečnosť v sieťach IP
Abstrakt:
Práca sa zaoberá útokmi, proti ktorým sú navrhované a testované opatrenia. Za použitia všeobecných bezpečnostných postupov sa snaží zabrániť neznámym útokom. Útoky v tejto práci sú analyzované a skúšané na nezabezpečenej sieti s mnohými nedostatkami a preto sú úspešné. Cieľom práce je systematicky zabrániť akýmkoľvek útokom, obzvlášť známym útokom na citlivej akademickej sieti. Útoky boli testované na malej časti siete a nezasahovali do funkčnosti živej sieti. Funkčné a otestované opatrenia sú pripravené na nasadenie na každej sieti. V závere každého útoku sú ukázané protiopatrenia s vysvetlením a záver práce je venovaný všeobecným bezpečnostným opatreniam, ktoré je nutné dodržať pri vytváraní dôveryhodnej siete.
Kľúčové slová:
zraniteľnosť v IP, útoky a zabezpečenie , bezpečnosť IP

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene