Oct 28, 2020   9:11 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
Projects          
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Bagín
Návrh a výroba formy na výlisky z plastu
May 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roland Beláni
Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Belás
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
May 2009Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matej Bellay
Výroba vybraných súčiastok vo firme Ruukki Holič
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Benuš
Zvyšovanie trvanlivosti rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Bérešová
Obrábanie materiálov s vysokou pevnosťou a tvrdosťou
May 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Bielik
Geometria reznej časti nástrojov pre obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
September 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Bližnák
Automatizované navrhovanie technologických postupov
September 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Boháčik
Návrh výroby vybraného nástroja vo firme Švec a spol.s.r.o.
May 2008Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Jozef Borbély
Typový projekt racionalizácie prípravy CNC programov a náradia
May 2016
Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Borbély
Typový projekt racionalizácie prípravy CNC programov a náradia
May 2015
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jozef Borbély
Využitie elektroiskrového obrábania
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Daniš
Racionalizácia výroby súčiastok obrábaním vo firme ZF SACHS a.s. Levice
May 2010
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Držík
Návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov
May 2011Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Fišerová
Racionalizácia výroby dier pri výrobe vybraných súčiastok
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Fišerová
Výroba ozubených kolies vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Roman Forro
Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
May 2010Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Matej Hanko
Povlakované rezné nástroje
August 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Horváth
Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie
June 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Hučka
Racionalizácia výrobných procesov vo firme
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Stanislav Chovanec
Počítačová anaglyfia a jej uplatnenie v problémoch teórie obrábania
August 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Ivanovič
Návrh technológie výroby traverzy
May 2008
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Jassa
Delenie materiálu vo firme COMEX s.r.o.
June 2007Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Jassa
Výroba vybraných súčiastok vo firme ILMONT spol. s r.o. Ďulov Dvor
May 2009
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Kišša
Návrh racionalizácie výroby hydraulickej kocky
May 2011
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kopúnek
Výroba vybraných súčiastok v TOMA IDUSTRIES s.r.o.Trnava
May 2008Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kubovič
Obrábanie kompozitných materiálov
May 2009
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kudláč
Výskum vybraných charakteristík procesu obrábania materiálov v zošľachtenom stave
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Kúr
Skúšanie vlastností rezných kvapalín
May 2007Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Lakota
Opotrebovanie rezných nástrojov
May 2007Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Laurov
Návrh výroby telesa filtra
May 2011
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Šimon Lecký
Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
May 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Levák
Návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem
May 2009Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Líška, PhD.
Obrábanie kompozitných materiálov
September 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexander Márk
Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexander Márk
Racionalizácia výroby vo firme Pro Wind Slovakia spol.s r.o.
June 2009Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Marko
Racionalizácia výroby tvárniacích nástrojov
May 2011Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Maroš
Montáž sedadiel
June 2009
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Szilárd Matlák
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2007
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Matovičová
Výroba vybraných súčiastok obrábaním
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Matula
Racionalizácia výroby spojkových obložení
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Matula
Technológie dokončovania rotačných plôch
June 2010
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Omámik, PhD.
Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním
May 2008
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Michal Omámik, PhD.
Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji
September 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Ondráš
Výroba vybranej súčiastky vo firme ELE Advanced Technologies s.r.o Trenčín
December 2008Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Pánik
Vybrané problémy obrábania laserom
May 2013
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Pavlík
Technológia výroby závitov
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Podskalka
Obrábanie rotačných plôch súčiastok s vysokou pevnosťou a tvrdosťou
June 2008
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Podskalka
Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc
May 2010
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Puvák
Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
May 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Rubaninský
Zvyšovanie trvanlivosti stopkových rezných nástrojov
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Marek Rubaninský
Zvyšovanie trvanlivosti stopkových rezných nástrojov
May 2015
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Šelmeci
Vodný lúč a jeho využitie vo firme REZMAT spol s .r.o.
June 2009
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Škojec
Návrh výroby nástrojov a prípravkov
May 2012
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erik Šmida
Racionalizácia vybraných operácií obrábania v INA Skalica
May 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Štefula
Návrh a výroba sklárskej formy
May 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Tomáš
Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle
May 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Urcikán
Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov
May 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Urcikán
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2013
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Valášek
Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Váry
Racionalizácia vybraných činností vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
June 2010
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Váry
Využitie povlakovaných rezných nástrojov pri výrobe vybraných súčiastok
May 2012Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Venény
Návrh výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií
May 2012
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Vrábel
Frézovanie dutín zlievarenských foriem na báze organických systémov
December 2008
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Zbyvateľ
Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress