Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.ADTWritten by (author): Ing. Matej Bagín
Návrh a výroba formy na výlisky z plastu
May 2014prohlížet
2.ABTWritten by (author): Ing. Roland Beláni
Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
May 2014prohlížet
3.ADTWritten by (author): Ing. Radoslav Belás
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
May 2009prohlížet
4.NDTWritten by (author): Bc. Matej Bellay
Výroba vybraných súčiastok vo firme Ruukki Holič
May 2013prohlížet
5.ABTWritten by (author): Ing. Patrik Benuš
Zvyšovanie trvanlivosti rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami
May 2015prohlížet
6.ADTWritten by (author): Ing. Tímea Bérešová
Obrábanie materiálov s vysokou pevnosťou a tvrdosťou
May 2007prohlížet
7.NDisTWritten by (author): Ing. Martin Bielik
Geometria reznej časti nástrojov pre obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
September 2011prohlížet
8.NDisTWritten by (author): Ing. Jozef Bližnák
Automatizované navrhovanie technologických postupov
September 2010prohlížet
9.ADTWritten by (author): Ing. František Boháčik
Návrh výroby vybraného nástroja vo firme Švec a spol.s.r.o.
May 2008prohlížet
10.NDTWritten by (author): Bc. Jozef Borbély
Typový projekt racionalizácie prípravy CNC programov a náradia
May 2016prohlížet
11.NDTWritten by (author): Bc. Jozef Borbély
Typový projekt racionalizácie prípravy CNC programov a náradia
May 2015prohlížet
12.ABTWritten by (author): Bc. Jozef Borbély
Využitie elektroiskrového obrábania
May 2013prohlížet
13.ABTWritten by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2013prohlížet
14.ADTWritten by (author): Ing. Matej Bračík, PhD.
Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov
May 2015prohlížet
15.ADTWritten by (author): Ing. Juraj Daniš
Racionalizácia výroby súčiastok obrábaním vo firme ZF SACHS a.s. Levice
May 2010prohlížet
16.ADTWritten by (author): Ing. Michal Držík
Návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov
May 2011prohlížet
17.ADTWritten by (author): Ing. Monika Fišerová
Racionalizácia výroby dier pri výrobe vybraných súčiastok
May 2012prohlížet
18.ABTWritten by (author): Ing. Monika Fišerová
Výroba ozubených kolies vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s.
June 2010prohlížet
19.ADTWritten by (author): Ing. Roman Forro
Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
May 2010prohlížet
20.NDisTWritten by (author): Ing. Matej Hanko
Povlakované rezné nástroje
August 2014prohlížet
21.ABTWritten by (author): Bc. Tomáš Horváth
Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie
June 2009prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Hučka
Racionalizácia výrobných procesov vo firme
May 2014prohlížet
23.NDisTWritten by (author): Ing. Stanislav Chovanec
Počítačová anaglyfia a jej uplatnenie v problémoch teórie obrábania
August 2012prohlížet
24.ADTWritten by (author): Ing. Pavol Ivanovič
Návrh technológie výroby traverzy
May 2008prohlížet
25.ABTWritten by (author): Ing. František Jassa
Delenie materiálu vo firme COMEX s.r.o.
June 2007prohlížet
26.ADTWritten by (author): Ing. František Jassa
Výroba vybraných súčiastok vo firme ILMONT spol. s r.o. Ďulov Dvor
May 2009prohlížet
27.ADTWritten by (author): Ing. Erik Kišša
Návrh racionalizácie výroby hydraulickej kocky
May 2011prohlížet
28.ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Kopúnek
Výroba vybraných súčiastok v TOMA IDUSTRIES s.r.o.Trnava
May 2008prohlížet
29.ADTWritten by (author): Ing. Peter Kubovič
Obrábanie kompozitných materiálov
May 2009prohlížet
30.ADTWritten by (author): Ing. Matej Kudláč
Výskum vybraných charakteristík procesu obrábania materiálov v zošľachtenom stave
May 2015prohlížet
31.ADTWritten by (author): Ing. Gabriel Kúr
Skúšanie vlastností rezných kvapalín
May 2007prohlížet
32.ADTWritten by (author): Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch
May 2012prohlížet
33.ADTWritten by (author): Ing. Stanislav Lakota
Opotrebovanie rezných nástrojov
May 2007prohlížet
34.ADTWritten by (author): Ing. Peter Laurov
Návrh výroby telesa filtra
May 2011prohlížet
35.ABTWritten by (author): Ing. Šimon Lecký
Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
May 2014prohlížet
36.ADTWritten by (author): Ing. Martin Levák
Návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem
May 2009prohlížet
37.ADisTWritten by (author): Ing. Ján Líška, PhD.
Obrábanie kompozitných materiálov
September 2010prohlížet
38.ADTWritten by (author): Ing. Alexander Márk
Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
May 2011prohlížet
39.ABTWritten by (author): Ing. Alexander Márk
Racionalizácia výroby vo firme Pro Wind Slovakia spol.s r.o.
June 2009prohlížet
40.ADTWritten by (author): Ing. Marián Marko
Racionalizácia výroby tvárniacích nástrojov
May 2011prohlížet
41.ABTWritten by (author): Bc. Jozef Maroš
Montáž sedadiel
June 2009prohlížet
42.ADTWritten by (author): Ing. Szilárd Matlák
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2007prohlížet
43.ADTWritten by (author): Ing. Lenka Matovičová
Výroba vybraných súčiastok obrábaním
May 2013prohlížet
44.ADTWritten by (author): Ing. Peter Matula
Racionalizácia výroby spojkových obložení
May 2012prohlížet
45.ABTWritten by (author): Ing. Peter Matula
Technológie dokončovania rotačných plôch
June 2010prohlížet
46.ADTWritten by (author): Ing. Michal Omámik, PhD.
Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním
May 2008prohlížet
47.ADisTWritten by (author): Ing. Michal Omámik, PhD.
Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji
September 2011prohlížet
48.ADTWritten by (author): Ing. Pavol Ondráš
Výroba vybranej súčiastky vo firme ELE Advanced Technologies s.r.o Trenčín
December 2008prohlížet
49.ADTWritten by (author): Ing. Pavol Pánik
Vybrané problémy obrábania laserom
May 2013prohlížet
50.ADTWritten by (author): Ing. Peter Pavlík
Technológia výroby závitov
May 2014prohlížet
51.ABTWritten by (author): Ing. Martin Podskalka
Obrábanie rotačných plôch súčiastok s vysokou pevnosťou a tvrdosťou
June 2008prohlížet
52.ADTWritten by (author): Ing. Martin Podskalka
Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc
May 2010prohlížet
53.ABTWritten by (author): Ing. Šimon Puvák
Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
May 2013prohlížet
54.ABTWritten by (author): Ing. Marek Rubaninský
Zvyšovanie trvanlivosti stopkových rezných nástrojov
May 2016prohlížet
55.NBTWritten by (author): Ing. Marek Rubaninský
Zvyšovanie trvanlivosti stopkových rezných nástrojov
May 2015prohlížet
56.ABTWritten by (author): Ing. Ondrej Šelmeci
Vodný lúč a jeho využitie vo firme REZMAT spol s .r.o.
June 2009prohlížet
57.ADTWritten by (author): Ing. Martin Škojec
Návrh výroby nástrojov a prípravkov
May 2012prohlížet
58.ADTWritten by (author): Ing. Erik Šmida
Racionalizácia vybraných operácií obrábania v INA Skalica
May 2013prohlížet
59.ADTWritten by (author): Ing. Dominik Štefula
Návrh a výroba sklárskej formy
May 2014prohlížet
60.ABTWritten by (author): Ing. Marek Tomáš
Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle
May 2013prohlížet
61.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Urcikán
Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov
May 2015prohlížet
62.ABTWritten by (author): Ing. Jozef Urcikán
Obnova rezných vlastností nástrojov
May 2013prohlížet
63.ADTWritten by (author): Ing. Ján Valášek
Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r.o.
May 2009prohlížet
64.ABTWritten by (author): Ing. Gabriel Váry
Racionalizácia vybraných činností vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
June 2010prohlížet
65.ADTWritten by (author): Ing. Gabriel Váry
Využitie povlakovaných rezných nástrojov pri výrobe vybraných súčiastok
May 2012prohlížet
66.ADTWritten by (author): Ing. Peter Venény
Návrh výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií
May 2012prohlížet
67.ADTWritten by (author): Ing. Ján Vrábel
Frézovanie dutín zlievarenských foriem na báze organických systémov
December 2008prohlížet
68.ADTWritten by (author): Ing. Adrián Zbyvateľ
Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
May 2011prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress