9. 12. 2019  22:37 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba sklárskej formy
Autor: Ing. Dominik Štefula
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba sklárskej formy
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo overenie možnosti zahrnutia päťosového obrábacieho centra do procesu výroby sklárskych konečných foriem. Práca pozostáva zo štyroch častí: teoretického rozboru skla a výroby obalového skla, analýzy súčasného stavu v konštrukcií a výrobe konečných sklárskych foriem, návrhu konštrukcie a výroby konečnej formy pre výrobok STN Hviezda 200ml., a technicko-ekonomického porovnania súčasne používaného technologického postupu s navrhnutým technologickým postupom výroby sklárskej konečnej formy s využitím päťosového obrábacieho centra. Výstupom práce je fakt, že zaradením päťosového obrábacieho centra do výroby sklárskej konečnej formy pre výrobok STN Hviezda 200ml. klesla hodnota strojného času o 30,1% a hodnota vedľajšieho času o 38,2%.
Kľúčové slová:Výroba sklárskych foriem, Sklárska forma, Konečná forma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene