15. 12. 2019  11:42 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov
Autor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov
Abstrakt:BRAČÍK, Matej: Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií, Počítačová podpora návrhu a výroby - školiteľ prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. -- Trnava: MTF STU, 2015. 68 s. Cieľom mojej práce je štandardizovať technológiu výroby stopkových rezných nástrojov. Štandardizácia vychádza z princípov typovej a skupinovej technológie a metódy konštrukčno-technologických prvkov. Štandardizácia má zlepšiť a zjednodušiť výrobu stopkových rezných nástrojov, odstrániť zdĺhavé študovanie manuálu k softvéru NUMROTOplus a uľahčiť celú problematiku návrhu a výroby stopkových rezných nástrojov. Boli navrhnuté typové zoznamy brúsnych operačných úsekov s popisom jednotlivých parametrov, ktoré sa v nich vyskytujú a schémy vytvárania takýchto zoznamov. Rezná časť nástroja sa vyrába na 5-osovej CNC brúske WZS 60 REINECKER, s pomocou softvéru NUMROTOplus, kde sa rieši problematika a nastavenie spomínaných brúsnych operačných úsekov. Na overenie navrhnutej technológie bol navrhnutý nástroj daného typu, konkrétne 4-zubá fréza s rohovým zrazením na dokončovacie operácie do hliníkového materiálu, ktorá bola následne vyrobená.
Kľúčové slová:typizácia, štandardizácia, technológia výroby, stopkové rezné nástroje, brúsny operačný úsek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene