8. 12. 2019  11:00 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov
Autor: Ing. Jozef Urcikán
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov
Abstrakt:URCIKÁN, Jozef: Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií -- Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2015, 82 s. Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou náhrady tvarových sústružníckych nožov z HSS a nožov s prispájkovanou reznou časťou, nástrojmi zo spekaného karbidu. Použitá je koncepcia s vymeniteľnými reznými platničkami, ktorá má zabezpečiť zvýšenie trvanlivosti nástrojov pri obrábaní vybraných tvarových plôch na ložiskových puzdrách a zároveň uvoľniť výrobné kapacity jednoúčelového poloautomatického sústruhu SEL 101C. V práci je popísaný súčasný stav u výrobcu týchto puzdier a nasledovne vypracovaný a prezentovaný konštrukčný návrh nástroja s vymeniteľnými reznými platničkami. Na základe tohto návrhu boli vyrobené a odskúšané príslušné nástroje. Posledným krokom bolo vyhodnotenie návrhov a ekonomiky výroby.
Kľúčové slová:Návrh, Puzdro, Sústruženie, Ložisko, Nástroj, Výroba, Zapichopovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene