15. 12. 2019  11:39 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výskum vybraných charakteristík procesu obrábania materiálov v zošľachtenom stave
Autor: Ing. Matej Kudláč
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum vybraných charakteristík procesu obrábania materiálov v zošľachtenom stave
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na spracovanie teoretických poznatkov z oblasti obrábania tepelne zošľachtených kovov, skúmanie rôznych charakteristík procesu obrábania a nájdenie priestoru pre zlepšenie súčasného stavu výroby kovacieho náradia. Prvá časť je zameraná na teoretickú stránku obrábania tepelne zošľachtených materiálov. V druhej časti je popísaný súčasný stav obrábania zošľachtených ocelí vo výrobnej prevádzke. V tretej časti sú navrhnuté viaceré opatrenia na zlepšenie charakteristík procesu výroby nového kovacieho náradia. Navrhnuté opatrenia pozostávajú z upravených parametrov obrábania. Štvrtá časť obsahuje popis experimentov, ich priebeh a výsledky.
Kľúčové slová:obrábanie, sústruženie, frézovanie, zošľachtenie, NC kód, zápustka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene