14. 12. 2019  20:13 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vodný lúč a jeho využitie vo firme REZMAT spol s .r.o.
Autor: Ing. Ondrej Šelmeci
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vodný lúč a jeho využitie vo firme REZMAT spol s .r.o.
Abstrakt:Cieľom práce je porovnanie súčasného stavu delenia materiálov vo svete a vo firme, naďalej riešenie vybranej problematiky, čím je prerážanie materiálu vodným lúčom. Prvá časť sa zaoberá výrobným programom a výrobným profilom spoločnosti REZMAT s. r. o. kde je uvedený široký sortiment obrábaných materiálov spoločnosťou. V daľšej časti sa porovnáva súčasný stav obrábania vodným lúčom vo svete a vo firme. Tu sú zhrnuté nové trendy v obrábaní vodným lúčom vo svete a súčasný stav technológie delenia materiálov v spol. REZMAT s. r. o. V tretej časti sa práca zaoberá problematikou prerážania vodným lúčom, kde je opísaný princíp prerážania. Následne sú navrhuté metódy riešenia danej problematiky, a to vlastnými návrhmi trajektórií pohybu lúča. Záver práce sa zaoberá výsledkami experimentu, ktoré sú zaznamenané a vyhodnocované, z ktorých sú vyvodené prínosy navrhovaného riešenia.
Kľúčové slová:nové technológie, prerážanie, Vodný lúč


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene