9. 12. 2019  23:32 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem
Autor: Ing. Martin Levák
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem. Celá práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je uvedená firma SaM, jej výrobný program a výrobný profil. Druhá kapitola sa zaoberá súčastným stavom obrábania vo firme rozdelená na: sústruženie, frézovanie, brúsenie, hobľovanie a vŕtanie. Tretia kapitola je venovaná racionalizácií obrábania. Tu sú spomenuté CNC sústruhy FERMAT SF 55, horizontálna vyvrtávačka FERMAT WRF 130 CNC a program EdgeCAM. Predposledná štvrtá kapitola rozoberá rozpracovanie výroby rúrkovnice, parametre stroja, voľba vrtáku a tlak chladiacej kvapaliny. Piata posledná kapitola je venovaná celkovým prínosom racionalizácie pre firmu SaM, prevádzka Metalchem.
Kľúčové slová:obrábanie, horizontálna vyvrtávačka FERMAT WRF 130 CNC, EdgeCAM


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene