9. 12. 2019  8:11 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním
Autor: Ing. Michal Omámik, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním
Abstrakt:Táto práca, ktorá je pomenovaná Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním dôkladne popisuje aktuálne problémy tejto témy v niekoľkých kapitolách. Úvodná časť začína tvarmi plôch a ich definovaním, matematickým popísaním a delením. Práca pokračuje v ďalšej časti, kde sú znázornené spôsoby a možnosti pracovných prostriedkov. Menovite typy obrábacích strojov a štruktúr obrábacích strojov. Práca taktiež dáva priestor pre popis rezných nástrojov a ich geometrie. Určité miesto je venované typom rezných materiálov a ich povlakov. Iná časť práce sa venuje výrobným odchýlkam a ich dôvodom. Táto časť Diplomovej práce podrobne vysvetľuje príčiny vzniku drsnosti povrchu a dôvody vzniku výrobných odchýlok. Taktiež sú riešené vplyvy rezných podmienok na kvalitu obrábania. Všetky časti práce osvetľujú aktuálny stav veci. Hlavná časť hľadá riešenie metodológie hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch. Hlavná časť práce taktiež popisuje návrh a výhody nami navrhnutého testovacieho kusa. Veľká časť je venovaná procesu obrábania testovacieho kusa a jeho metrologickému vyhodnoteniu troma spôsobmi. Záver je krátke zhrnutie teoretických vedomostí, prínosov práce a výsledkov experimentálnej časti.
Kľúčové slová:frézovanie, kvalita, efektívnosť, odchýlky


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene