15. 12. 2019  11:37 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technológie dokončovania rotačných plôch
Autor: Ing. Peter Matula
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technológie dokončovania rotačných plôch
Abstrakt:SÚHRN MATULA Peter : Technológie dokončovania rotačných plôch [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií -- Školiteľ : prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. 64 s. Kľúčové slová: brúsenie, brúsny kotúč, superfinišovanie, upínanie, obrobok. Cieľom práce je analyzovanie dokončovania rotačných plôch obrábania so zameraním na brúsenie a superfinišovanie vo vybranej firme a konfrontácia s modernými a vyvíjanými metódami vo svete. V práci sú popisované procesy, problémy a skúsenosti pri brúsení a superfinišovaní rotačných súčiastok, voľby správnych brúsnych a upínacích prostriedkov, voľby optimálnych technologických postupov. Práca sa zaoberá aj problémami pri brúsení konkrétnych súčiastok, výberom najlepšej z viacerých možností brúsenia a upínania súčiastky. Ďalšia časť práce sa zaoberá výberom správnych brúsnych prostriedkov od rôznych dodávateľov a presnej špecifikácii brúsnych prostriedkov na konkrétny materiál a obrobok u vybraného dodávateľa. V závere práce je zhodnotenie, prínos a využitie tejto práce pre prax.
Kľúčové slová:Brúsny kotúč, Brúsenie,obrobok, upínanie, Superfinišovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
firemné informácie.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene