Jan 28, 2020   5:10 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development engineering in ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava Company
Written by (author): Ing. Gabriel Váry
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:Ing. Ján Líška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Racionalizácia vybraných činností vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
Summary:Práca prezentuje vznik firmy, výrobný program a výrobný profil firmy. Predstavuje vyrábané produkty, výrobné zariadenia a hlavnú líniu podniku ZF SACHS Slovakia, a. s. Poukazuje na technickú prípravu výroby, opisuje základné pojmy technickej prípravy výroby a stručne charakterizuje súčasný stav zaobstarávania špeciálnych prípravkov a nástrojov vo firme. Tretia kapitola analyzuje a rozpisuje návrhy na zlepšenia vo vybraných činnostiach firmy s výberom predkladaných návrhov.
Key words:technická príprava výroby, automat, závit, výroba

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited