7. 12. 2019  13:06 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Racionalizácia výroby vo firme Pro Wind Slovakia spol.s r.o.
Autor: Ing. Alexander Márk
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Charbula
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výroby vo firme Pro Wind Slovakia spol.s r.o.
Abstrakt:ABSTRAKT MÁRK, Alexander: Racionalizácia výroby vo firme Pro Wind Slovakia spol. s r.o. [bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Prof. Ing. Baránek CSc.- Trnava: MtF STU, 2009. 50 s. Kľúčové slová : výroba , racionalizácia, polovýrobok, technológia, efektivita Práca sa zaoberá výrobou plastových okien a dverí vo firme Pro Wind Slovakia spol. s r.o. Pozornosť je sústredená na racionalizáciu výroby a na zvýšenie jej efektivity. Charakterizuje firmu, opisuje polotovary, ktoré sú potrebné pre výrobu plastových okien. V prvej kapitole sú hlavné informácie o profile a o výrobnom programe podniku a o jeho histórie. Druhá kapitola sa zaoberá súčastným stavom výroby, sú v nej popísané jednotlivé technológie, ktoré sú používané. Opísané sú výrobné stroje, zariadenia a jednotlivé operácie. Tretia kapitola sa snaží nájsť slabé body výrobného cyklu a dáva návrh na možné spôsoby zvýšenia efektivnosti a hospodárnosti. Prvý návrh rieši problematiku delenia oceľových profilov, navrhuje nahradenie deliacej brúsky vhodnejšou technológiou. Narvhne stroj a opisuje výhody v porovnaní so starým strojom. Druhý návrh venuje pozornosť problematike delenia plastových profilov. Skúma v súčastnosti používané zariadenie a nájde jeho nevýhody. Na základe získaných informácií navrhne nový stroj. Posledná kapitola zhodnotí prínosy návrhov.
Kľúčové slová:technológia, výroba, racionalizácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene