14. 12. 2019  19:53 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výroba vybraných súčiastok vo firme ILMONT spol. s r.o. Ďulov Dvor
Autor: Ing. František Jassa
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výroba vybraných súčiastok vo firme ILMONT spol. s r.o. Ďulov Dvor
Abstrakt:Táto práca je súborom teoretických a praktických poznatkoch z oblasti strojárskej výroby začínajúc od technickej prípravy výroby až po obrábanie. Na začiatku je opísaný výrobný profil a výrobný program firmy. V druhej kapitole tejto práce som sa venoval analýzy súčasného stavu výroby, ktorú som stručne predviedol na konkrétnej súčiastke. V tretej kapitole som racionalizoval výrobu s prechodom z konvenčných strojov na CNC stroje a zavedením CAD/CAM systému do procesu prípravy výroby. V štvrtej časti som sa zaoberal rozpracovaním vybraných výrobných operácií. V tejto kapitole je spracovaný priebeh výroby vybranej súčiastky pomocou CAD/CAD systému. A nakoniec sú zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia.
Kľúčové slová:výroba, CAD/CAM systém, technológia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene