12. 12. 2019  7:41 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obrábanie kompozitných materiálov
Autor: Ing. Peter Kubovič
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obrábanie kompozitných materiálov
Abstrakt:Práca sa zaoberá obrábaním kompozitných materiálov vo všeobecnosti a riešením vybraných problémov obrábania vo firme Polytec Composites Slovakia. V úvode je načrtnutá história firmy, jej organizačné členenie a popísaný je výrobný program firmy. V druhej časti je zmapovaný súčasný stav obrábania kompozitných materiálov vo svete s prihliadnutím na zvláštnosti obrábania plastických hmôt. Opísané sú najčastejšie problémy obrábania kompozitných materiálov klasickými metódami ako je sústruženie, vŕtanie, frézovanie, ale i problémy pri obrábaní nekonvenčnými metódami. Tretia časť obsahuje návrhy na riešenie problémov vybraných operácií obrábania vo firme -- predovšetkým zlepšenie kvality povrchu a odstránenie vibrácií v procese obrábania s úmyslom znížiť náklady na opravy vysokorýchlostných vretien. Štvrtá časť prináša zhodnotenie prínosov navrhovaných riešení.
Kľúčové slová:delaminácia, obrábanie, kompozit, CNC obrábanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene