Jan 20, 2020   7:31 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development engineering of selected components' production under the conditions in PSL, a.s. Považská Bystrica
Written by (author): Ing. Radoslav Belás
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
Summary:BELÁS, Radoslav: Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL, a.s. Považská Bystrica. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.- Trnava: MtF STU, 2009. 84 s. Kľúčové slová: vŕtanie, ložiskové krúžky, produktivita obrábania, ekonomika obrábania, strojový čas, vedľajšie časy, kusový čas, náklady na obrábanie. Cieľom predloženej diplomovej práce je zvýšiť produktivitu obrábania a znížiť náklady vo výrobnom procese firmy PSL, a.s. na vybraných súčiastkach, ktoré sa vyrábajú v prevádzke veľkorozmerových ložísk firmy. Práca je riešená v súvislosti s rozširovaním podnikového komplexu a s výstavbou novej haly. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu výroby, v ktorej sú podrobnejšie spracované vybrané technológie obrábania používané pri výrobe ložiskových otočí. Na základe tejto analýzy sú v práci uvedené konkrétne návrhy racionalizácie výroby, ktoré môžu prispieť k zefektívneniu výrobného procesu firmy. Z uvedených racionalizačných opatrení sú detailnejšie rozpracované vybrané technologické operácie, ktoré súvisia s výrobou presných plniacich otvorov. V záverečnej časti práce sú zhodnotené prínosy navrhovanej technológie vŕtania plniacich otvorov, ktoré sú ilustrované na vybraných ukazovateľoch určujúcich ekonomiku obrábania ako strojový čas, vedľajšie časy, kusový čas a pod.
Key words:strojový čas, ekonomika obrábania, ložiskové krúžky, vedľajšie časy, kusový čas, vŕtanie, náklady na obrábanie, produktivita obrábania


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited