11. 12. 2019  17:12 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r.o.
Autor: Ing. Ján Valášek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r.o.
Abstrakt:ABSTRAKT VALÁŠEK, Ján: Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r.o. [diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných technológií. Katedra obrábania a montáže. Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. Trnava: MtF STU, 2009. 84 s. Kľúčové slová: šesťvretenová technológia sústruženia, štatistická regulácia, spôsobilosť procesu, rozptyl hodnôt, automatizácia ,drsnosť povrchu, nástroj, montáž Hlavnou témou diplomovej práce je navrhnúť racionalizačné opatrenia výroby v podmienkach firmy EKOMET-KUPREX spol. s r. o. Výrobný program a výrobný profil firmy, je zameraný na automatovú výrobu rotačných dielov, trieskovým obrábaním. V analýze súčasného stavu výroby sú uvedené druhy obrábacích strojov, hlavné výrobné technológie zamerané na oblasť veľkosériovej výroby, stupeň automatizácie, kontrolu a štatistickú reguláciu výrobných procesov. Nasledujúce časti sa zaoberajú návrhom racionalizačných opatrení. Vybrané návrhy sú rozpracované pre výrobu súčiastky, tvoriacej montážny komponent brzdového tiahla automobilu, s cieľom splnenia konkrétnych požiadaviek zákazníka. Pre vylúčenie systematických príčin nestability výrobného procesu súčiastky, je navrhnutý nový technologický postup šesťvretenového sústruženia, výkonnejšie nástroje a nové rezné podmienky obrábania. V záverečná časť porovnáva pôvodnú a navrhovanú technológiu výroby. Medzi hlavné prínosy navrhovaného riešenia patrí zvýšenie spôsobilosti výrobného procesu, zníženie rozptylu meraných rozmerov súčiastky, zníženie drsnosti vybraných plôch súčiastky a skrátenie časov potrebných pre výmenu nástroja.
Kľúčové slová:Spôsobilosť procesu, Šesťvretenová technológia, Štatistická regulácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene