9. 12. 2019  1:07 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Obrábanie kompozitných materiálov
Autor: Ing. Ján Líška, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obrábanie kompozitných materiálov
Abstrakt:Hlavným problémom pri obrábaní kompozitov sú delaminácia, teplota počas obrábania a trvanlivosť rezných nástrojov. Na riešenie týchto problémov pri frézovaní materiálov GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastic -- Skleným vláknom vystužené plasty) a CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic -- Uhlíkovým vláknom vystužené plasty) boli orientované ciele predkladanej dizertačnej práce. Počas merania sa použili frézovacie nástroje s priemerom 6 mm. Reznými materiálmi boli: rýchlorezná oceľ STN 19 830 (ďalej len RO), spekaný karbid s AlTiN povlakom (ďalej len Pramet), spekaný karbid s diamantovým povlakom (ďalej len Seco). Použila sa jedna monolitná fréza so spekaného karbidu s priemerom 16 mm od firmy Emuge Franken (ďalej len Emuge). Počas experimentov sa používali obrábacie centrá: Tomill 250 3D CNC (Fakulta strojárstva a automatizácie, Kecskemétska univerzita) a VMC Eagle 1000 (MTF STU v Trnave). Obrábalo sa za sucha bez resp. s použitím chladeného vzduchu. Pre výrobu chladeného vzduchu sme použili Vortexovú trubicu. Je možné konštatovať, že rezné sily (Fz) počas obrábania GFRP nie sú veľké, priemerne 5 až 15 N, pri vyšších rezných rýchlostiach (370 m.min-1) dosiahli 40 N. Rezné sily nemusia lineárne rásť so zvyšovaním reznej rýchlosti, ale so zvýšením opotrebenia rastú. Pri použití chladenia studeným vzduchom sa rezné sily znížili. Počas obrábania polymérnych kompozitných materiálov sú teploty taktiež oveľa menšie, ako pri obrábaní kovov. Dôležité je aby nepresiahli kritické hodnoty, pri ktorých spojivo degraduje. So zvyšovaním reznej rýchlosti sa teploty vo väčšine prípadov taktiež zvyšovali. Mierny pokles nastál u spekaných karbidoch pri stredných hodnotách rezných rýchlostí. To mohla zapríčiniť optimálna rovnováha medzi obrobkom a nástrojom (spekané karbidy majú oveľa lepšiu mernú tepelnú vodivosť ako GFRP a sú schopné vo väčšej miere absorbovať teplo). Pri vyšších rezných rýchlostiach (150 m.min-1) už ani spekané karbidy neboli schopné odvádzať teplo v dostatočnej miere. Chladenie studeným vzduchom znížilo teplotu obrábania priemerne o 20%. Vykonala sa skúška aj pre CFRP. Teploty počas obrábania týchto materiálov boli rádovo o 20°C až 30°C nižšie ako u GFRP pretože uhlík má oveľa vyššiu mernú tepelnú vodivosť ako sklo. Teploty obrábania pri použití opotrebovaných nástrojov boli asi o 20°C až o 100°C vyššie ako pri obrábaní s novými nástrojmi. Chladenie sa taktiež prejavilo pozitívne a teploty sa znížili priemerne o 33%. Počas experimentov sa vo väčšine prípadov potvrdila hypotéza, že keď použijem chladenie so studeným vzduchom znížia sa sprievodné javy a nedôjde k roztaveniu živice. Je možné konštatovať, že sa dokázalo obrábať v niektorých prípadoch bez degradácie živice, hlavne u nástroja s diamantovým povlakom. Rezné nástroje z rýchlorezných ocelí dosahovali pri použití chladenia v oblasti nižších rezných rýchlostí (do 25 m.min-1) vyššiu trvanlivosť než bez chladenia. Na trvanlivosť nástrojov zo spekaných karbidov sa použitie chladenia neprejavilo. Trvanlivosť nástrojov zo spekaných karbidov pri obrábaní GFRP rádovo prevyšuje trvanlivosť nástrojov z rýchlorezných ocelí.
Kľúčové slová:rezné sily, teplota, opotrebenie, kompozit, frézovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene