14. 12. 2019  18:49 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc
Autor: Ing. Martin Podskalka
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc
Abstrakt:ABSTRAKT PODSKALKA Martin: Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: Prof. Ing. Ivan Baránek CSc.- Trnava: MtF STU 2010. 70 s. Diplomová práca sa zaoberá problematikou optimalizácie obrábania materiálu s obchodným názvom Waspaloy. Vychádza z teoretických poznatkov z oblasti obrábania a rezných nástrojov. V diplomovej práci som využil informácie, ktoré mi poskytla spoločnosť Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. Ďalšie informácie som získal z internetu a študijnej literatúry. Cieľom tejto práce je zefektívnenie obrábania materiálu Waspaloy. Predložená diplomová práca pozostáva zo štyroch bodov. V prvom bode práce je stručne charakterizovaný výrobný program a výrobný profil spoločnosti Honeywell. V druhom bode charakterizujeme súčasný stav obrábania materiálu Waspaloy v spoločnosti. Obsahom tretieho bodu sú návrhy na optimalizáciu obrábania materiálu Waspaloy. Štvrtý bod obsahuje technicko-ekonomické zhodnotenie navrhovaného riešenia pre danú zliatinu.
Kľúčové slová:optimalizácia, Waspaloy, ťažkoobrobiteľný, Honeywell

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene