9. 12. 2019  20:12 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
Autor: Ing. Roman Forro
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou technologických operácií pri superfinišovaní vnútorných krúžkov bez mazacieho otvoru, ktoré sú štandardne vyrábané v INA Skalica s.r.o. Teoretická časť všeobecne popisuje všetky štandardné technológie, stroje pre tieto operácie v INA Skalica, ktoré sú schopné robiť tieto výrobky. Existuje veľa možností, ako zlepšiť rôzne technologické metódy, ktorými môžeme dosiahnuť lepšiu efektivitu, schopnosť na jednotlivých pracoviskách. Hlavnou alternatívou je spájanie strojov do linky, umožňuje to rýchlu reakciu ako uspokojiť požiadavky zákazníka promptne, efektívne a hospodárne. Spájanie strojov nám prináša zlepšenie, pokrok, šetrí čas a doba priebehu bude kratšia. Cieľovou myšlienkou mojej práce je vynechanie technológie hrubovania pri superfinišovaní, pretože teraz pri súčasných platných, výrobných podmienkach, môžeme robiť najskôr hrubovanie na vnútornom krúžku a potom bude dokončené pri druhom superfinišovaní na povrchu súčiastky. Samozrejme, je neakceptovateľné degradovať kvalitatívne charakteristiky na produkte. Pripravil som návrh na zlepšenie kvality. Z dôvodu týchto požiadaviek sú definované viaceré parametre, merania a prístroje, kde sú tieto kvalitatívne vlastnosti merané.
Kľúčové slová:superfinišovanie, hrubovanie, povrch, meranie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene