5. 12. 2019  20:14 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji
Autor: Ing. Michal Omámik, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji
Abstrakt:Táto dizertačná práca je zameraná na výskum systémov merania na obrábacom stroji pre multi osé CNC frézovacie centrá. Mnohé výhody robia systémy merania na obrábacom stroji zaujímavé pre mnoých výskumníkov. Napreik tomu stále existujú otázky a nezhody spojené s presnosťou a autentickosťou odchýlok meraných prostredníctom tohoto systému. Teoretické informácie a celkový concept výskumu sú prezentované spolu s vykonanými experimentami v tejto práci. Z prvého stupňa výskumu je možné spomenúť experimenty zamerané na vhodný výber parametrov merania pre systémy merania a obrábacom stroji. Iná časť je zameraná na použitie systémmu merania na obrábacom stroji na meranie voľných tvarových plôch iba s použitím cyklov riadenia obrábacieho stroja. Dôležité informácie taktiež pochádzajú z časti práce zameranej na neistou merania, ktorá nebola ešte prezentované pre tieto systémy.
Kľúčové slová:Systémy merania na obrábacom stroji, súradnicový merací stroj, dotyková soda, artefact, experimenty

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene