12. 12. 2019  4:11 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby telesa filtra
Autor: Ing. Peter Laurov
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby telesa filtra
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie a rozbor návrhu výroby telesa filtra a následné navrhnutie zlepšenia výroby telesa filtra vo firme ToMaC s.r.o. Zaoberám sa výrobným programom firmy, ktorý je rozdelený do troch hlavných smerov: inžiniering, nástrojáreň, sériová výroba. Tieto hlavné smery sú zabezpečené nosnými technológiami ako technológia obrábania, tvárnenia, montáže a kontrola. V práci sa zameriavam na sériovú výrobu v časti mechanické opracovania, kde vykonávam analýzu výroby telesa filtra. Súčiastka je vyrobená z hliníkovej zliatiny AlSi10Mg. Pri vykonaní analýzy boli zistené nedostatky a slabé stránky pri výrobe, ktorými sú upínače a používané nástroje. Na základe získaných informácií boli vypracované jednotlivé návrhy na zlepšenie postupu výroby a to hlavne na sústruhu a frézke, kde sú navrhnuté nové a špeciálne nástroje, efektívnejšie upínanie súčiastky. Uvedené návrhy po schválení a následnej aplikácií do výrobného procesu zabezpečili skrátenie výrobných časov z 28 min. 20s. na 12 min. , čo znamená aj zníženie výrobných nákladov.
Kľúčové slová:progresívne nástroje, racionalizácia, CNC obrábanie, NC program

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene