18. 1. 2020  4:58 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikační číslo: 3578
Univerzitní e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
Autor: Ing. Adrián Zbyvateľ
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch výrobných postupov pre dve rozdielne súčiastky, ktoré sa doteraz vo firme HSS Engineering s.r.o nevyrábali a ich výroba sa má spustiť. V prvej kapitole charakterizujem výrobný profil firmy od jej vzniku až po súčasnosť a taktiež tu oboznamujem o jej výrobnom programe. V druhej teoretickej časti popisujem súčasný stav výroby vybraných súčiastok. V tretej kapitole navrhujem výrobný postup súčiastky "Oporný krúžok" a súčiastky "Tuba pre odpad vyhoreného paliva". V štvrtej poslednej kapitole som zhrnul výsledky mojej práce.
Klíčová slova:výrobný postup, rezná platnička, rezné parametre

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně