Jan 29, 2020   5:34 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The production proposal for the chosen components in HSS Engineering s.r.o company
Written by (author): Ing. Adrián Zbyvateľ
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch výrobných postupov pre dve rozdielne súčiastky, ktoré sa doteraz vo firme HSS Engineering s.r.o nevyrábali a ich výroba sa má spustiť. V prvej kapitole charakterizujem výrobný profil firmy od jej vzniku až po súčasnosť a taktiež tu oboznamujem o jej výrobnom programe. V druhej teoretickej časti popisujem súčasný stav výroby vybraných súčiastok. V tretej kapitole navrhujem výrobný postup súčiastky "Oporný krúžok" a súčiastky "Tuba pre odpad vyhoreného paliva". V štvrtej poslednej kapitole som zhrnul výsledky mojej práce.
Key words:výrobný postup, rezná platnička, rezné parametre

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited