6. 4. 2020  14:47 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
Autor: Ing. Adrián Zbyvateľ
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch výrobných postupov pre dve rozdielne súčiastky, ktoré sa doteraz vo firme HSS Engineering s.r.o nevyrábali a ich výroba sa má spustiť. V prvej kapitole charakterizujem výrobný profil firmy od jej vzniku až po súčasnosť a taktiež tu oboznamujem o jej výrobnom programe. V druhej teoretickej časti popisujem súčasný stav výroby vybraných súčiastok. V tretej kapitole navrhujem výrobný postup súčiastky "Oporný krúžok" a súčiastky "Tuba pre odpad vyhoreného paliva". V štvrtej poslednej kapitole som zhrnul výsledky mojej práce.
Kľúčové slová:výrobný postup, rezná platnička, rezné parametre

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene