11. 12. 2019  9:31 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov
Autor: Ing. Michal Držík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov
Abstrakt:Témou diplomovej práce bol návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov. Práca je v prvej časti zameraná a výrobný program a výrobný profil firmy Elster, s.r.o., ktorá vyrába a dodáva vodomery a plynomery, zmapovanie stavu výroby súčiastok a montáž vodomerov a plynomerov v tejto firme. Ďalej je práca zameraná na návrh zmien v existujúcej výrobe a montáži a následné vyhodnotenie prínosov z navrhnutých zmien. Kľúčové slová: plynomer, obrobok, obrábanie, montáž, nástroj, pracovisko.
Kľúčové slová:plynomer, obrábanie, montáž

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Práca obsahuje informácie, ktoré sú know-how firmy a nesmú byť nikdy zverejnené.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene