9. 12. 2019  0:09 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh racionalizácie výroby hydraulickej kocky
Autor: Ing. Erik Kišša
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh racionalizácie výroby hydraulickej kocky
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť racionálnejšiu výrobu hydraulickej kocky, ktorá sa vyrába vo firme Kovax s.r.o. v Martine. V prvej kapitole som charakterizoval výrobný profil firmy, ktorým je výroba rôznych strojných súčiastok na konvenčných obrábacích strojoch s ručným riadením. Ďalej je v tejto kapitole charakterizovaný strojný park firmy a jej história od založenia až po súčasnosť. V druhej kapitole je uvedený súčasný stav výroby hydraulickej kocky v danej firme, charakteristika materiálu, ktorý bol použitý na jej výrobu a jeho tepelné spracovanie. Kapitola končí sčítaním obrábacích časov a ekonomickou kalkuláciou v danej firme. V rámci tretej kapitoly som navrhol technológiu výroby na NC obrábacom stroji. K tomu som vytvoril 3D model súčiastky v programe PowerSHAPE. 3D model som následne exportoval do programu PowerMILL, v ktorom som odsimuloval technológiu výroby. Urobil som výber NC obrábacieho stroja. V poslednej kapitole je porovnanie starej a novej technológie výroby z ktorej vyplýva, že časová úspora novej technológie je až 90,8%, ku ktorej je úmerné aj zníženie nákladov na výrobu. Doba návratnosti nového stroja je okolo 10 mesiacov.
Kľúčové slová:výroba, hydraulická kocka, racionalizácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene