29. 1. 2020  6:59 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikační číslo: 3578
Univerzitní e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
Autor: Ing. Alexander Márk
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy súčasného stavu výroby vypracovať návrhy na výrobu a montáž plastových okien a dverí vo firme ProWind Slovakia s.r.o. Z analýzy vyplýva, že delenie oceľových a plastových profilov by bolo možné realizovať efektívnejším spôsobom. Na delenie oceľových profilov som navrhol delenie pásovou pílou. Prínosy spočívajú vo zvýšení produktivity práce a v úsporách deleného materiálu. Na delenie plastových profilov som navrhol dvojkotúčovú pílu s automatizovaným nastavením rezných parametrov. Hlavné výhody tohto návrhu sú väčšia produktivita a väčší komfort obsluhy. Tretí návrh bol automatizovaná linka na montáž kovania okenných krídiel. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú informácie o podniku a charakteristika polotovarov a komponentov plastových okien. Druhá kapitola sa zaoberá súčasným stavom výroby, sú v nej popísané technológie, stroje a výrobné zariadenia, ktoré sú používané. V tretej kapitole sú návrhy na výrobu a montáž plastových okien. Posledná kapitola zhodnotí prínosy návrhov. Výsledkom riešenia je, že návrhy sú pre firmu výhodné.
Klíčová slova:výroba, montáž, technológia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně