Jan 18, 2020   1:22 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for production of components and assembly of plastic windows and doors
Written by (author): Ing. Alexander Márk
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy súčasného stavu výroby vypracovať návrhy na výrobu a montáž plastových okien a dverí vo firme ProWind Slovakia s.r.o. Z analýzy vyplýva, že delenie oceľových a plastových profilov by bolo možné realizovať efektívnejším spôsobom. Na delenie oceľových profilov som navrhol delenie pásovou pílou. Prínosy spočívajú vo zvýšení produktivity práce a v úsporách deleného materiálu. Na delenie plastových profilov som navrhol dvojkotúčovú pílu s automatizovaným nastavením rezných parametrov. Hlavné výhody tohto návrhu sú väčšia produktivita a väčší komfort obsluhy. Tretí návrh bol automatizovaná linka na montáž kovania okenných krídiel. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú informácie o podniku a charakteristika polotovarov a komponentov plastových okien. Druhá kapitola sa zaoberá súčasným stavom výroby, sú v nej popísané technológie, stroje a výrobné zariadenia, ktoré sú používané. V tretej kapitole sú návrhy na výrobu a montáž plastových okien. Posledná kapitola zhodnotí prínosy návrhov. Výsledkom riešenia je, že návrhy sú pre firmu výhodné.
Key words:výroba, montáž, technológia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited