9. 12. 2019  9:40 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia výroby tvárniacích nástrojov
Autor: Ing. Marián Marko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výroby tvárniacích nástrojov
Abstrakt:Cieľom práce je priblížiť firmu Marko MaŠ, profil firmy, výrobný program, stroje a zariadenia používané vo firme, tvárniace nástroje a ich výrobu. Vo firme prevláda výroba tvárniacich strižných nástrojov na konvenčných strojoch a zariadeniach. Výroba nástrojov je preto menej účinná. Najväčším problém sa javí poškodenie priestrižníkov, výroba presných tvarových plôch a stroje používané pri tejto výrobe. Ako prvé som navrhol zmenu materiálov pre najviac namáhané časti nástroja. Druhý návrh obsahuje zmenu konštrukcie a ušetrenie materiálu pri výrobe. Tretia časť je venovaná voľbe inej technológie obrábania, ktorá je spojená s príslušným strojom a posledná časť návrhu je spätá so zámenou nástrojov za nástroje s vymeniteľnými reznými platničkami. Výsledky a hlavný význam práce je v racionalizácií výroby strižných nástrojov vo firme.
Kľúčové slová:racionalizácia výroby, návrh materiálov, strojov, technológií a nástrojov výroby strižných nástrojov, popis stavu výroby

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene