29. 1. 2020  17:49 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikační číslo: 3578
Univerzitní e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
Autor: Ing. Šimon Puvák
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobného procesu firmy Semikron. Porovnáva jej výrobu s materskou firmou v Nemecku. Popisuje výrobu čipov a výkonových modulov. Práca sa zameriava na popis oddelenia strojného a elektro servisu. Na základe podrobného popisu strojného servisu je navrhnutá racionalizácia výroby. Pracovníci strojného servisu sú zodpovední nielen za výrobou súčiastok, ale aj za servis zariadení vo firme. Za účelom racionalizácie výroby je navrhnuté rozmiestnenie zariadení v dielni použitím metodiky projektovania výrobných procesov a systémov. Plán rozmiestnenia zariadení je vytvorený v software SolidWorks. Ďalej je navrhnuté príslušenstvo a zariadenia k zlepšeniu práce pracovníkov strojného servisu. Ďalšia časť je venovaná popisu technologického postupu výroby danej súčiastky. Súčiastka je podrobne zmonitorovaná a sú zhotovené výkresy a technologické postupy výroby. Práca popisuje kompletnú výrobu, montáž, výmenu a opravu súčiastky. Po zhodnotení výroby je navrhnuté racionálne zlepšenie výroby.
Klíčová slova:Semikron, dispozičné riešenie, obrábanie, racionalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně