Jan 26, 2020   7:17 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Rationalization of production in company Semikron, s.r.o. Vrbové
Written by (author): Ing. Šimon Puvák
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobného procesu firmy Semikron. Porovnáva jej výrobu s materskou firmou v Nemecku. Popisuje výrobu čipov a výkonových modulov. Práca sa zameriava na popis oddelenia strojného a elektro servisu. Na základe podrobného popisu strojného servisu je navrhnutá racionalizácia výroby. Pracovníci strojného servisu sú zodpovední nielen za výrobou súčiastok, ale aj za servis zariadení vo firme. Za účelom racionalizácie výroby je navrhnuté rozmiestnenie zariadení v dielni použitím metodiky projektovania výrobných procesov a systémov. Plán rozmiestnenia zariadení je vytvorený v software SolidWorks. Ďalej je navrhnuté príslušenstvo a zariadenia k zlepšeniu práce pracovníkov strojného servisu. Ďalšia časť je venovaná popisu technologického postupu výroby danej súčiastky. Súčiastka je podrobne zmonitorovaná a sú zhotovené výkresy a technologické postupy výroby. Práca popisuje kompletnú výrobu, montáž, výmenu a opravu súčiastky. Po zhodnotení výroby je navrhnuté racionálne zlepšenie výroby.
Key words:Semikron, dispozičné riešenie, obrábanie, racionalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited